Søknad om løyve til auka utslepp frå Ørsta/Volda lufthamn, Hovden i Ørsta


Høringsfrist 19. juni 2016 23:00

Avinor AS søkjer om endra løyve til utslepp av kjemikaliar frå lufthamna i Ørsta kommune.

Det er søkt om å få auke mengda av flyavisingskjemikaliar. I tillegg søkjer dei om eit mindre utslepp kvar månad av brannskum.  Samtidig varslas det om redusert forbruk av baneavisingkjemikaliar

Søknadsdokumenta kan lesast via lenka til høgre, og dei er lagt ut på servicetorget i Ørsta kommune.

Vi ber om at eventuelle merknader blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde innan 19.06.16.