Søknad om løyve til tiltak i sjø ved Solavågen ferjekai


Høringsfrist 31. mars 2020 23:59

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling (12 560 m3) og plastring (6 160 m3) ved Solavågen ferjekai i Sula kommune. Det er også behov for å mudre og grave vekk om lag 850 m3 massar.

Tiltaka skal gjerast som ein del av arbeidet med å bygge ei ny ferjekai. Tiltaka er planlagt utført i perioden mai-oktober 2020.

Søknadsdokument kan lastast ned via lenkjer til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar til søknaden sendast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 6404, 2520 Molde, eller til fmmrpost@fylkesmannen.no innan 31.03.2020.

Kontaktpersoner

Dokumenter