Søknad om løyve til mottak og mellomlagring av returasfalt i Gjemnes kommune


Høringsfrist 27. juni 2019 00:00

Grønseth Maskin AS søker om løyve etter forureiningslova til å ta imot og mellomlagre returasfalt på verksemda sitt steinbrott på Høgset i Gjemnes kommune.

Det er aktuelt med eit årleg mottak av inntil 500 tonn returasfalt på gnr. 54 bnr. 33.

Søknadsdokumenta er lagt ut på servicekontoret hos Gjemnes kommune.

Vi ber om at eventuelle merknadar blir sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde eller fmmrpostmottak@fylkesmannen.no innan 27.06.2019.