Dialogmøte i Stranda

31. januar 2019 gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal og Stordal.

Presentasjonane frå dialogmøta: