Hopp til innhold

Juristar

Ann Lilly Inderhaug Orvik
Tlf.: 71 25 85 35
E-post: fmmranov@fylkesmannen.no

Ansvarsområder:
Fagansvarlig verjemål

 

Linn Hassellund 
Tlf.: 71 25 84 72
E-post: fmmrlihs@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne

 

Therese Småland
Tlf.: 71 25 84 94
E-post: fmmrthsm@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, jus, fratakelse av rettslig handleevne, enslige mindreårige asylsøkere)

 

Økonomisk kompetanse

Elisabeth G. Bjerkan Rakvåg
Tlf.: 71 25 85 23
E-post: fmmrelra@fylkesmannen.no

Ansvarsområde

Opprette verjemål, økonomi, verjeregnskap

 

Solveig Elin Helset
Tlf.: 71 25 85 44
E-post: fmmrsohe@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Opprette verjemål, økonomi, verjeregnskap, verjerekruttering

 

Erling Kanestrøm
Tlf.: 71 25 84 36
E-post: fmmrerka@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Opprette verjemål, verjeregnskap, verjerekruttering

 

Vivian Enaasen
Tlf.: 71 25 85 22
E-post: fmmrvien@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprette verjemål, enslige mindreårige asylsøkere

 

Cathrine Handrum
Tlf.: 71 25 84 95
E-post: fmmrcaha@fylkesmannen.no<

Ansvarsområde:  
Opprett verjemål, verjeregnskap, mindreårige

 

Ane Bjordal Bjørkly
Tlf.: 71 25 84 81
E-post: fmmranbj@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Opprett verjemål, verjeregnskap, mindreårige

 

Vergegodtgjøring

Tove Røberg
Tlf.: 71 25 84 45
E-post: fmmrtoro@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Fagansvarlig verjegodtgjøring, rettshjelp, askespredning, seperasjon/skilsmisse

 

Grete Eidsæter
Tlf.: 71 25 84 98
E-post: fmmrgrei@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring, seperasjon/skilsmisse

 

Anita Ødegård Lillås
Tlf.: 71 25 85 21
E-post: fmmranli@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:
Verjegodtgjøring, seperasjon/skilsmisse

 

Synnøve Karlsen
Tlf.: 71 25 85 34
E-post: fmmrsyka@fylkesmannen.no

Ansvarsområde:  
Verjegodtgjøring, opprett verjemål