Seksuelle overgrep mot vaksne personar med psykisk utviklingshemming

Bufdir har utarbeida retningslinjer ved seksuelle overgrep mot vaksne med psykisk utviklingshemming.

På Bufdir sine heimesider er det lagt ut praktisk informasjon om retningslinjene og opplæring i korleis man tek dei i bruk.  

NAKU har også skrevet ein reportasje om temaet i siste utgåve av Magasinet Utvikling ( http://naku.no/sites/default/files/utvikling%202015%203%20web.pdf ).

Fylkesmannen oppmodar alle kommunane til å implementere retningslinjane i sine kommunar slik at alle tilsette veit korleis ein skal handtere situasjonen om/når den oppstår.