Tipshefte for innhald i kvalifiseringsprogram

Tipsheftet inneheld forslag til kva eit kvalifiseringsprogram kan innehalde

Behovet for innhald i kvalifiseringsprogrammet kan variere frå deltakar til deltakar og alt etter kor langt dei har kome i programmet sitt. Dei ulike NAV kontora kan ha ulik tilgang på tiltaka eller kan ha utvikle eigne tiltak i sin kommune. Tipsheftet kan lastas ned og endrast slik at det passer til aktuell kommune/NAV kontor.

Kontaktpersoner