Covid-19 - opplæringsressurser

I en situasjon med store utfordringer og omveltninger, er det behov for rask oppdatering og opplæring av ansatte for å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse.

 Hvilken kompetanse det er behov for, vil avhenge av hvordan covid-19 pandemien utvikler seg. Det anbefales derfor at leder gjør seg kjent med beslutninger og anbefalinger knyttet til koronaviruset, blant annet organisering av beredskapsarbeid.