Folkehelseinstituttet har oppretta ei temaside om zikafeber

All informasjon om sjukdommen, det pågåande utbruddet på det amerikanske kontinentet, mikrokefali-situasjonen samt reiseråd er samla her.

Temasida inneheld fakta om zikafeber, råd til gravide, råd til helsepersonell, reiseråd, spørsmål og svar samt nyheiter.