Leve hele livet

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

Fylkesmannen har en sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. Fylkesmannen skal blant annet gi alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørge for at alle kommuner blir invitert til å delta i læringsnettverk. Fylkesmennene er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med.

Vis mer


18.11.2019

Rapport frå dialogmøta om Leve heile livet

Det blei arrangert 6 dialogmøte på ulike stader i Møre og Romsdal i perioden januar og februar i 2019. Arrangementsstadane var Ålesund, Ulstein, Stranda, Surnadal, Kristiansund og Molde.

03.10.2019

Nytt tilskudd til lokalt produksjonskjøkken

Opprettelsen av et tilskudd til lokalt produksjonskjøkken er en del av kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet (2019–2023). Målet er å styrke måltidsopplevelser og det ernæringsmessige tilbudet ved sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Kommunen kan søke om tilskuddet fra og med 1. oktober.

12.09.2019

Vinnar av Omsorgsprisen 2019

Omsorgsprisen 2019 blei delt ut på Fylkesmannens omsorgskonferanse 10.september til Smøla kommune for sitt arbeid med etablering av virtuell avdeling. Prisen blei delt ut av fylkesmann Rigmor Brøste.

02.07.2019

Omsorgskonferansen 2019 - Leve hele livet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer til den årlege Omsorgskonferansen, den 10.-11. september på Scandic Parken hotell i Ålesund.


Kontaktpersoner

Dialogmøte med kommunane

I løpet av januar og februar 2019, gjennomførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal dialogmøte med alle kommunane i høve kvalitetsreforma for eldre.

Målgruppa: 
ordførarar, rådmenn, planansvarlege, kommunalsjefar, eldrerådsrepresentant, folkehelsekoordinator og frivilligsentralar.

16. jan. Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog, Giske, Sula
30. jan. Ulstein, Herøy, Hareid, Sande, Ørsta, Volda, Vanylven
31. jan. Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal
7. febr. Surnadal, Sunndal, Smøla, Aure, Halsa
8. febr. Kristiansund, Tingvoll, Gjemnes, Averøy
12. febr. Molde, Eide, Fræna, Nesset, Midsund, Rauma, Vestnes, Aukra