110 nye statsborgarar deltek på seremonien laurdag 6. april 2019

Seremonien er ei høgtideleg markering av ein viktig overgang i livet. I år held vi ein felles seremoni for fylket i Ålesund.

Dei 110 deltakarane kjem frå 29 land som representerer 22 av kommunane i Møre og Romsdal.

Årets gjestetalar er fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. Lena Nymark og Dag-Filip Roaldsnes vil stå for kulturelle innslag.

FAKTA OM STATSBORGERSEREMONIEN:
• Fylkesmannen inviterer kvart år nye statsborgarar over 12 år til statsborgarseremoni.
• Målet er å ønskje nye statsborgarar velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet.
• Seremonien er ein festdag og det er frivillig å delta for nye statsborgarar.
• Neste statsborgarseremoni blir arrangert i 2020.