Ridderorden til Ottar Grepstad

H.M. Kongen har utnemnt direktør Ottar Grepstad til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for å fremme nynorsk språk, litteratur og skriftkultur.

Ordenen blei delt ut onsdag 6. juni i Ørsta av fylkesmann Lodve Solholm.

Kontaktpersoner