Åpningstider for utsalgssteder

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra dette. Du søker om dispensasjon direkte til Fylkesmannen. 

Når Fylkesmannen behandler søknader om å holde åpent på søndager og helligdager, legger vi vekt på hensynet til arbeidstakerne. Du må derfor dokumentere at arbeidstakere og arbeidsgiver er enige om å holde åpent på søndager og helligdager. Fylkesmannen henter inn uttalelser fra flere parter, og du bør derfor sende søknad om dispensasjon ein til to måneder før den aktuelle søndagen eller helligdagen. 

Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen bestemme at et område skal regnes for typisk turiststed for hele eller deler av året. Da gjelder ikke begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Vis mer