Konferansedagar for Den kulturelle skulesekken

Vi inviterer til konferansedagar for Den kulturelle skulesekken. Dette er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda, SEANSE og Kulturtanken.

Konferansedagane vil vere 23. og 24. januar 2019, på Scandic Seilet, Molde.

Dette er eit arrangement over to dagar, med ulike målgrupper. Del 1 vert retta mot kommunekontaktar, kulturkontaktar i skule og elevar i vidaregåande skule. Del 2 vert retta mot leiarar for oppvekst, skule og kultur, politisk leiing, kommunekontakt for DKS og rådgivarar innan oppvekst og kultur.

Les meir og gå til påmelding via heimesida til Møre og Romsdal fylkeskommune (sjå lenke og program)

Påmeldingsfrist er 11. januar

Kontaktpersoner

Dokumenter