Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Hos Helsetilsynet finn du alle rapportar etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetenestene i Hordaland.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2018
17. apr - 18. apr 16 Fylkesmannen i Hordaland Tilsyn med tenester til personar med utviklingshemming Fjell kommune
10. apr - 11. apr 15 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Odda kommune Odda kommune
mars 2018
20. mar - 21. mar 12 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Austevoll kommune Austevoll kommune
19. mar - 14. mai 12 - 20 Utdanningsavdelinga Hordaland fylkeskommune. Vidaregåande opplæring for vaksne Hordaland fylkeskommune. Sotra vidaregåande skule
13. mar - 15. mar 11 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Kvam herad Kvam herad
06. mar - 08. mar 10 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Sveio kommune Sveio kommune
februar 2018
20. feb - 22. feb 8 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Os kommune Os kommune
13. feb - 15. feb 7 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Stord kommune Stord kommune
Dato Arrangement
april 2018
17. apr - 18. apr Tilsyn med tenester til personar med utviklingshemming
10. apr - 11. apr Rapport frå tilsyn med Odda kommune
mars 2018
20. mar - 21. mar Rapport frå tilsyn med Austevoll kommune
19. mar - 14. mai Hordaland fylkeskommune. Vidaregåande opplæring for vaksne
13. mar - 15. mar Rapport frå tilsyn med Kvam herad
06. mar - 08. mar Rapport frå tilsyn med Sveio kommune
februar 2018
20. feb - 22. feb Rapport frå tilsyn med Os kommune
13. feb - 15. feb Rapport frå tilsyn med Stord kommune