Rapport frå tilsyn med Lindås kommune

Ved tilsynet blei det innan tema for tilsynet ikkje avdekt lovbrot.

Vi undersøkte om kommunen ved si leiing og styring har lagt til rette for og følgjer med på at personar 18 år og eldre med samtidig rusmiddelproblematikk og psykisk liding får individuelt tilpassa, koordinerte og forsvarlege tenester.

Tilsynet er avslutta.

Dato:
24. oktober - 26. oktober
Sted:
Lindås kommune
Ansvarlig:
Helse- og sosialavdelinga

Kontaktpersoner