Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


06.07.2018

Øving av Totalforsvaret i Noreg

Øvinga Trident Juncture blir den største fullskalaøvinga i Noreg på fleire tiår, med om lag 40 000 soldatar frå ei rekkje NATO-land venta til landet.


05.07.2018

Øving Lyneld 2018

Fylkesmannen si varslings- og diskusjonsøving for kommunane i Hordaland i 2018 er gjennomført.


08.06.2018

Fagsamling beredskap

Fylkesmannen i Hordaland inviterer til fagsamling for samfunnstryggleik og beredskap, på Park Hotel Vossevangen 18. og 19. oktober 2018.


05.06.2018

Tilsyn Fedje kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte to avvik og har ein merknad etter tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Fedje kommune 22.03.2018.


04.06.2018

Tilsyn Modalen kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte to avvik og har ein merknad etter tilsynet med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Modalen kommune 17.04.2017.


26.04.2018

Revidert rettleiar til forskrift om kommunal beredskapsplikt

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) har revidert rettleiar til forskrift om kommunal beredskapsplikt.


13.03.2018

Tilsyn Masfjorden kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte to avvik etter tilsynet med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Masfjorden kommune 13. februar 2018.


06.02.2018

Samfunnssikkerhetspris til Bergen kommune

Bergen kommune har fått Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) sin "Samfunnssikkerhetsprisen" for 2017, for arbeidet med samvirkesenteret under Sykkel-VM. 


26.01.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Osterøy kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte fire avvik etter tilsynet med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Osterøy kommune 3.november 2017.


26.01.2018

Tilsyn med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Austrheim kommune

Fylkesmannen i Hordaland avdekte to avvik og har to merknader etter tilsynet med samfunnstryggleiks- og beredskapsarbeidet i Austrheim kommune 8. november 2017.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel