Hopp til innhold

Aktuelt

Erstatning etter klimabetinga skader

Avlingssvikt

Svikt i honningproduksjon 

 

Erstatning etter offentlege pålegg

Planteskadegjerarar

Nedslakting og evt. opphaldsperiode

Beiterestriksjonar pga. rovvilt

 

Ordningar som er avvikla:

Vinterskade på eng (siste år 2015)

Tap av bikubar (siste år 2015)

Tap av sau utmarksbeite (siste år 2014)

Rognebærmøll i eple (siste år 2014)