Nasjonal fagleg retningsline for svangerskapsomsorga

Fylkesmannen inviterer til møte om nasjonal fagleg retningsline for svangerskapsomsorga 6. september 2018.

Hovudtema er kva som er nytt og viktig i retningslina og kosthald i svangerskapet.

Førebels program finn du til høgre under fana "Dokument".

Deltakaravgift: 400 kroner per person.

 

Påmeldinga er bindande. Faktura blir sendt etter at påmeldingsfristen er ute.

Du må fylle ut alt bortsett frå merknadsfeltet
Skriv "0" om di verksemd ikkje har ressursnummer
Eventuelle matallergiar eller anna naudsynt informasjon som arrangør treng skriv du i merknadsfeltet
Eg samtykker til at påmeldinga mi viser på nett med namn og arbeidsstad

Påmeldingsliste

FornamnEtternamnArbeidsstad
Randi Hammer BogeNærjordmorsenteret i Knarvik
BrittDarlingtonEtat for barn og familie
KristineBjellandFitjar helsestasjon
Grethe Svendsen EideHelsestasjon
NinaStangelandNærjordmorsenteret i Knarvik
SisselMarøyAustrheim helsestasjon
Kari Anne TolåsBogeSamnanger helsestasjon
Dato:
6. september 09:30 - 15:30
Sted:
Skatt vest Bergen, Nonnesetergt. 4, Bergen
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Jordmødrer, leiarar for helsestasjons- og skulehelsetenesta og fastlegar i Hordaland
Påmeldingsfrist:
30.08.2018 23:59:00

Kontaktpersoner