Informasjon og oppstart av læringsnettverk for barnevern 7. juni 2018

Dato:
7. juni 10:00 - 16:00
Sted:
Skatt vest Bergen, Nonnesetergaten 4, Bergen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Leiarar i kommunen og innan kommunalt barnevern i Hordaland
Påmeldingsfrist:
15.05.2018 23:59:00

Vi inviterer alle kommunane i Hordaland til informasjonsmøte og oppstartsseminar om læringsnettverket for dei kommunale barnevernstenestene. Vi viser til utsendt informasjon den 23.03.2018. Sjå vedlagt invitasjon og program.

Fylkesmannen inviterer to representantar frå kvar kommune. Vi oppfordrar kommunane til å stille med minst ein representant frå leiinga i barneverntenesta. Deltaking er gratis, dykk dekker reiseutgifter sjølve. Påmelding via skjema under innan 15. mai 2018.

Det vil bli servert påsmurt lunsj, kaffi, te og frukt.

Påmeldingsliste

FornamnEtternamnArbeidsstad
Christine LarsdotterVaagenVoss kommune
Kjell R.StienVoss
EirikPettersenAustrheim Barneverntjeneste
Sissel MaryFrotjoldRadøy/ Lindås/ Meland kommune
TorillSvendsenKvam barnevernteneste
LeilaTorsdagRadøy barnevernteneste
HelgeWarbergBarneverntjenesten
Bente CecilieFossFylkesmannen
LindaHevrøyOs Barnevernteneste
AnneHegglandBarneverntenesta
Jane HesjedalGulen og Masfjorden barnevernteneste
Liv IrenBirkelandAustevoll barnevern
LineÅsvangFusa barnevernteneste
Sigrun-Iren StokkenEtat for barn og familie
AnitaFonnesBarneverntjenesten i Fana og Ytrebygda
GuroThorsheimSveio barnevernteneste
NorunTonheim TeigenFusa barnevernteneste
RigmorWaageSveio barnevernteneste
Eva S.H. GrovEining barn og famile
NinaBolstadEtat for barn og familie
VibekeHerskedalFylkesmannen i Hordaland
BårdTyldumFjell barneverntjeneste
JørundTvedtSib
MarianneKannelønningSib
IrenAgdalBarneverntjenesten
CharlotteHaukanesAustevoll barnevern
JaneTønjumOsterøy barnevernteneste
RandiPedersenBarnevernet
Gunn Berit KolltveitBarnevernet
Elin Fossåen Hardanger Barneverntjeneste
Dato:
7. juni 10:00 - 16:00
Sted:
Skatt vest Bergen, Nonnesetergaten 4, Bergen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Leiarar i kommunen og innan kommunalt barnevern i Hordaland
Påmeldingsfrist:
15.05.2018 23:59:00

Viktig om påmelding

Du må fylle ut alle obligatoriske felt i skjemaet for å få sendt påmeldinga di. Om du har gløymt eit obligatorisk felt, viser sida ei feilmelding over skjemaet når du forsøker å sende påmelding. Der kan du sjå kva felt det gjeld.

Når påmeldinga er registrert, får du ei automatisk kvittering på e-post med opplysningane du gav. Vil du melde deg av eller endre noko i påmeldinga, må du sende e-post til kontaktperson for arrangementet.