Grunnkurs rus - ungdom, rus og vald

Dato:
15. mai 09:00 - 15:00
Sted:
Auditoriet, Høgskulen på Vestlandet, Bjørnsonsgate 45, Haugesund
Ansvarlig:
Korus Vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i opptaksområdet til Helse Fonna som arbeider med menneske med rusproblematikk

Grunnkurs rus 2018. Årets tema er ungdomstid, vald og nye rusmiddel.

 

KURSET ER FULLTEIKNA!

Konferansen kan du også følgje via strømming. Det vil bli opptak fra 08.59-11.04, så 11.25-13.04 og 13.25-16.26.

Lenkje til strømming finn du her:

https://echo360.org.uk/section/3a7b52ea-fb40-4a34-8fc7-bbb38aba8788/home

Dato:
15. mai 09:00 - 15:00
Sted:
Auditoriet, Høgskulen på Vestlandet, Bjørnsonsgate 45, Haugesund
Ansvarlig:
Korus Vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i opptaksområdet til Helse Fonna som arbeider med menneske med rusproblematikk