Høyringar

Frist Uke Høring
august 2018
20. aug 34 Vaksdal kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp i Sædalselva
20. aug 34 Omlasting avfall på Ågotnes