Hopp til innhold

Kontaktpersonar for omsorgstenester

Sjukeheimar, heimesjukepleie, Omsorgsplan 2015/2020: 

Beate Helland
Tlf. 55 57 22 15

Praktisk bistand/personleg assistanse, omsorgslønn/avlasting

Tor G. Turøy
Tlf. 55 57 22 22

Marta Havre
Tlf. 55 57 22 11

Smittevern sett i system

Smittevern sett i system for tilsette i pleie- og omsorgstenesta.

Infeksjonskontrollprogram for sjukeheim

Sjukeheim og døgnplassar skal ha infeksjonskontrollprogram på linje med andre helseinstitusjonar. Eit infeksjonskontrollprogram er ein plan med tiltak for å førebygge at infeksjonar oppstår og for å handtere utbrot. Det må vere lokalt tilpassa. Her er eit døme frå Bergen kommune:

Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Bergen kommune

Kontaktperson i Bergen kommune er Bård Kittang, bard.kittang@bergen.kommune.no