LIS1 og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. For leger er det kommet et nytt utdanningsløp som erstatter den gamle turnusordningen.

I 2017 startet avviklingen av den norske turnustjenesten for leger, og samtidig begynte overgangen til en helt ny spesialistutdanning. Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter, til liks med turnustjeneste, tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste etter gammel ordning. De har anledning til å gjennomføre og få godkjent turnus etter den gamle ordningen fram til 1. mars 2019.

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Fylkesmannen i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannen i Troms, Hordaland og Oslo og Akershus har hovedansvaret for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Austlandet). 

Kurs hos Fylkesmannen

Fylkesmannen tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Fylkesmannen refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer

For LIS1-legar i kommunehelsetenesta

Har du spørsmål om tenesta for legar i spesialisering i kommunehelsetenesta, kontakt Martin Haugen eller Sjur Lehmann. Sjå "Kontaktpersonar".

For å få innblikk i korleis LIS1-legane opplever tenesta i kommunen, ber vi om evaluering frå legen undervegs i perioden. Vi sender spørsmåla i lenke på e-post.

For turnusfysioterapeutar

Har du spørsmål om turnustenesta for fysioterapeutar, kontakt Anne Grete Robøle. Sjå "Kontaktpersonar". 

Evaluering av turnusteneste for fysioterapeut (nynorsk) - Word / Pdf

Evaluering av turnustjeneste for fysioterapeut (bokmål) - Word / Pdf

Rettleiing til evaluering


25.07.2018

Kurs for LIS1-legar hausten 2018

Startar du som LIS1-lege i kommunehelsetenesta 1. september 2018? Her kan du melde deg på kurs for LIS1-legar i Hordaland.


07.02.2018

Kurs for turnuslegar våren 2018

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2018? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Hordaland.


13.07.2017

Velkommen som turnuslege i Hordaland

Skal du arbeide som turnuslege i kommunehelsetenesta? Her finn du informasjon om kva rettar og plikter du har, og kva du kan forvente av arbeidsgjevar.


02.01.2017

Kurs for turnuslegar hausten 2017

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2017? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Hordaland.


02.01.2017

Kurs for turnuslegar våren 2017

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2017? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Hordaland.


08.07.2016

Kurs for turnuslegar hausten 2016

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. september 2016? Her kan du melde deg på kurs for turnuslegar i Hordaland.


26.11.2015

Kurs for turnuslegar våren 2016

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2016? Her er kursa for deg som har turnus i Hordaland.


24.06.2015

Kurs for turnuslegar hausten 2015

Er du turnuslege i kommunehelsetenesta frå 1. september? Her finn du datoar for turnuskurs i Hordaland hausten 2015.


11.11.2014

Kurs for turnuslegar våren 2015

Startar du som turnuslege i kommunehelsetenesta 1. mars 2015? Her er kursa for deg som har turnus i Hordaland.


05.08.2014

Kurs for turnuslegar hausten 2014

Er du turnuslege i kommunehelsetenesta frå 1. september 2014? Her er datoane for kurs og samlingar denne hausten.


Flere nyheter