Valg

Fylkesmannen veileder kommunene i planlegging og gjennomføring av valg. Dette gjelder både ved stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Du finner mer informasjon om valg på Kommunal- og moderniseringsdepartementets internettsider, se lenkene til høyre. 


12.08.2013

I dag startar førehandsstemminga

No startar den ordinære førehandsstemminga til stortings- og sametingsvalet. Veljarane kan stemme på førehand fram til og med fredag 6. september.