Statsborgerseremonier

Er du ny norsk statsborger? Fylkesmannen inviterer alle nye statsborgere som har fylt 12 år, til statsborgerseremoni. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. Seremonien er en festdag, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke. 


03.12.2012

Statsborgarseremoni for store og små

Søndag 2. desember vart det arrangert seremoni for nye norske statsborgarar i Håkonshallen. God deltaking og fin stemning prega arrangementet.