St. Olavs orden 1. klasse tildelt Ketil Hvoslef

Komponist Ketil Hvoslef fekk i dag overrekt sine ordensinsignia for St. Olav av 1. klasse under ei enkel tilstelling på fylkesmannen sitt kontor i Bergen.

Ketil Hvoslef, født 9. juli 1939, har sidan 1960-åra vore ein av landets fremste komponistar, med ein omfattande, variert og særprega produksjon. Blant norske komponistar i dag har han ei nestor-rolle og vart av somme plassert blant dei fremste nålevande komponistar i Norden.

Musikken hans er vanskeleg å sette i bås, sjølv om grunnlaget er den klassiske musikken. Stilen hans er personleg og nyskapande.