Hopp til innhold

Aktuelt

Søknad og frist 
Søknader om erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter  innen 1. november. 

Erstatning for hund

Les mer her om vilkår og søknad for erstatning for hund når den er skadd eller drept av fredet rovvilt.