Fremtidsrettet jordbruksdrift og reindrift

Dato:
31. oktober 19:00 - 22:00
Sted:
Tufsingdalen Samfunnshus
Ansvarlig:
Os kommune og Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Grunneiere/gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Narbuvold, Bredalslia og Høsfjellet
Påmeldingsfrist:
29.10.2017 00:00:00

Os kommune og Fylkesmannen i Hedmark v/landbruksavdelingen inviterer herved grunneiere/gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Narbuvold, Bredalslia og Høsfjellet til informasjonsmøte om mulighetene for etablering av et prosjekt. 

Vi har områder i Hedmark og Sør-Trøndelag der vi historisk sett har hatt tamreindrift i flere hundre år. I deler av disse områdene har vi også aktiv jordbruksdrift. Reindrift og jordbruksdrift i samme område har lenge vært en kilde til konflikter og utfordringer knyttet til arealbruk.
Os kommune og Fylkesmannen ønsker å bidra til å finne langsiktige løsninger og etablere tiltak som gir forutsigbarhet og gode driftsforhold for disse to næringene. Ved å tilføre ekstra ressurser gjennom et prosjekt, vil en kunne arbeide konkret med å finne løsninger på de ulike utfordringene.
Etablering av et prosjekt og evt. innhold vil være avhengig av positiv respons og engasjement fra jordbruksnæringen og reindriftsnæringen.
Et evt. prosjekt vil være er et samarbeidsprosjekt mellom landbruksnæringen, reindriftsnæringen, Os kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Hedmark.

Aktuelle tema en kan jobbe med i prosjektet:
1. Funksjonelle gjerdeløsninger for å unngå rein på innmark
2. Gode varslingsrutiner og kommunikasjon mellom partene
3. Muligheter for nye vinterbeitearealer for rein (Fæmund sijte)

Vi ønsker tilbakemelding på interessen for å etablere et prosjekt, og evt. innhold i prosjektet, og inviterer herved grunneiere og gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Narbuvold, Bredalslia og Høsfjellet til dette møtet.

Det serveres rundstykker, kaffe og kaker.

Påmeldingsfristen er utløpt.

Dato:
31. oktober 19:00 - 22:00
Sted:
Tufsingdalen Samfunnshus
Ansvarlig:
Os kommune og Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Grunneiere/gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Narbuvold, Bredalslia og Høsfjellet
Påmeldingsfrist:
29.10.2017 00:00:00

Kontaktpersoner