Søknad om mottak og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Alvdal


Høringsfrist 12. desember 2018 23:00

Kart fra søknaden.
Kart fra søknaden.

Paureng Eiendom AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere mottaks- og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Nord-Østerdalsveien 5522, 2560 Alvdal.

Søknaden gjelder kjøretøygrupper iht. klassifiseringer etter kjøretøyforskriften § 2-2

  • Bil gruppe M1 (personbil inntil 8 sitteplasser)
  • Bil gruppe N1 (varebil med totalvekt inntil 3,5 tonn)
  • Beltemotorsykler
  • Minibusser/busser (inntil 6 meter lange og innrettet for inntil 16 personer)
  • Campingbiler og kombinertbiler

Søknaden omfatter mottak av 1500 kjøretøy og 1800 tonn metallskrap årlig.

All miljøsanering vil skje innendørs. Nærmeste nabo ligger i avstand 1,2 km.

Uttalelser til søknaden sendes skriftlig til Fylkesmannen i Hedmark innen 12. desember 2018 via skjemaet nedenfor, e-post til fmhepost@fylkesmannen.no eller per brevpost til Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar.

Du kan se nærmere på området det gjelder i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvid-knappen øverst til høyre i kartbildet for å få full skjerm):

Høring om kasserte kjøretøy

Kontaktpersoner

Dokumenter