Høringer

Frist Uke Høring
august 2018
01. aug 31 Tillatelse til midlertidige arbeider i Mjøsa med mudring/graving og sprengning