Oversikten viser nye og avslutta høringssaker fra Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen i Hedmark har ofte saker ute på høring. Bakgrunnen er ønsket om bedre å kunne vurdere konsekvensene av ulike tiltak. Vi ønsker innspill som kan forbedre de forslagene vi arbeider med.

I lovpålagte høringer blir det opplyst hvem som er høringsinstanser eller parter. Dersom høringa ikke er lovpålagt, er den åpen for alle. Vi er spesielt interessert i å høre fra de som blir berørt av et planlagt tiltak.

Du kan uttale deg i ei høring enten ved vanlig brev, via e-post eller ved å bruke skjemaet som ligger nederst i den enkelte høringssaka. Ved lange innspill via skjemaet ber vi om at du laster opp uttalelsen som et vedlegg til skjemaet. Dersom du har spørsmål omkring ei konkret høring, kan du ta kontakt med kontaktpersonen for den enkelte sak.

Frist Uke Høring
januar 2019
17. jan 3 Oppstartsvarsel for Skuta, Sigridbrenna, Nekfallet og Gitvola-Kletten
18. jan 3 Opprettelse av Turtroa naturreservat
februar 2019
01. feb 5 Opprettelse av Brenninga naturreservat
Frist Høring
januar 2019
17. jan Oppstartsvarsel for Skuta, Sigridbrenna, Nekfallet og Gitvola-Kletten
18. jan Opprettelse av Turtroa naturreservat
februar 2019
01. feb Opprettelse av Brenninga naturreservat