Tilskuddsordninger

Her finner du tilskuddsordninger forvaltet av Fylkesmannen i Finnmark 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. des 01. des Tilskudd til leger i forbindelse med veiledning i allmenn- og samfunnsmedisin Leger i fast stilling eller med kommunal driftsavtale i Finnmark, Troms (unntatt Tromsø) og Nordland
Løpende Klima- og miljøtilskudd Virksomheter som arbeider med kunnskapsutvikling og/eller kunnskapsoverføring innen klima- og miljøutfordringer i jordbruket.
Løpende Tilskudd til landbruksvikar Avløserlag
Løpende Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Landbruksforetak
Løpende Tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket
Løpende Tilskudd til kurs i skogbruket Bønder, skogsarbeidere, E-verk, vegvesen, entreprenører
Løpende Tilskudd til drenering Bønder og foretak som er berettiget produksjonstilskudd
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag som er registrert i enhetsregisteret
Søknadsfrist Tittel
01. des 01. des Tilskudd til leger i forbindelse med veiledning i allmenn- og samfunnsmedisin
Løpende Klima- og miljøtilskudd
Løpende Tilskudd til landbruksvikar
Løpende Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Løpende Tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak
Løpende Tilskudd til kurs i skogbruket
Løpende Tilskudd til drenering
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder