Antibiotikakonferanse i Alta

Dato:
25. september 10:00 - 16:30
Sted:
Thon Hotell Alta
Ansvarlig:
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) og Fylkesmannen
Målgruppe:
Leger og sykepleiere i sykehjem/KAD
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 00:00:00

Vi inviterer til antibiotikakonferanse - Intervensjon RASK (riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene). Det blir en koneferanse i Øst- og en i Vest-Finnmark. Påmeldingsfrist 20. august. 

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten beskriver tiltak for bedre antibiotikabruk i kommunale helseinstitusjoner. Ansvaret ligger hos kommunene. Antibiotikasenteret for primærmedisin har et nasjonalt faglig ansvar.Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord skal bistå sykehjem og KAD-avdelinger i regionen.

I samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark invitereer vi derfor sykehjemmene og KAD- avdelingene i Vest- Finnmark til et tverrfaglig oppstartsmøte for bedre antibiotikabruk.

Hensikten med møtet er å bistå sykehjem og KAD-avdelinger med å komme i gang med arbeidet for riktigere antibiotikabruk. Her finner du programmet (pdf).

Påmelding

Hvert sykehjem/KAD kan melde på inntil tre deltakere fortrinnsvis med representasjon av flere faggrupper. Målgruppe er de som har eller vil få roller og oppgaver i forbindelse med antibiotikabruk (lege, sykepleier, farmasøyt, eventuelt andre).

Sykehjemslegers deltagelse på møtet godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kurset er godkjent fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) med 6 kurspoeng til videre- og etterutdanning til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie.

Det er ingen deltakeravgift, lunsj- og pausemat er inkludert. 

Meld deg på via denne lenken innen 20. august

Velkommen!

Dato:
25. september 10:00 - 16:30
Sted:
Thon Hotell Alta
Ansvarlig:
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) og Fylkesmannen
Målgruppe:
Leger og sykepleiere i sykehjem/KAD
Påmeldingsfrist:
20.08.2018 00:00:00

Kontaktpersoner