Kurs- og konferansekalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2018
04. sep - 05. sep 36 Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark Plankonferansen 2018 Vadsø
06. sep 36 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark IPLOS temadag Scandic Alta
25. sep 39 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) og Fylkesmannen Antibiotikakonferanse i Alta Thon Hotell Alta
26. sep 39 Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), Regionalt kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) og Fylkesmannen Antibiotikakonferanse i Vadsø Scandic Hotell Vadsø
november 2018
06. nov - 07. nov 45 Fylkesmannen i Finnmark Rus- og psykisk helseforum 2018 Thon hotell Kirkenes