Høringer

Frist Uke Høring
september 2018
24. sep 39 Søknad om utfylling ved Storholmen i Båtsfjord
25. sep 39 Søknad om endring av tillatelse - mottaksstasjon Vadsø
Frist Høring
24. sep Søknad om utfylling ved Storholmen i Båtsfjord
25. sep Søknad om endring av tillatelse - mottaksstasjon Vadsø