Kontakt oss

Statens Hus Drammen
Statens Hus Drammen

Besøksadresse
Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Åpningstid
Sentralbordet er betjent hverdager 8.00 -15.45 (15. mai -14. september kl. 8.00 -15.00).

Postadresse
Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 Drammen

Fakturaadresse
Bruk organisasjonsnummer 946 473 111 for å sende EHF-faktura til Fylkesmannen i Buskerud.

Direktoratet for økonomistyring har mer informasjon om EHF.

Hvis din virksomhet foreløpig ikke kan sende EHF-faktura har DIFI en oversikt over fakturasystemer som kan levere elektronisk handelsformat (EHF) slik at virksomheten enkelt kan ta det i bruk.  

Manuelle fakturaer og  sendes per post til Fylkesmannen i Buskerud, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Telefaksnummer
Ledelse og stab: 32 89 32 36
Beredskap: 32 89 32 36
Avdelingene: 32 26 66 56

Buskerud

Telefon: 32 26 66 00
Telefaks: 32 26 66 56

E-post: Postmottak

Sikker melding til fylkesmannen