Forlengelse av skadefellingstillatelse på én ulv i deler av Hole, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommuner

Fylkesmannen i Buskerud forlenger fellingstillatelsen fram til onsdag 12. september kl. 12.00.

Med grunnlag i at det ble fanget opp ulv på viltkamera i Nordmarka (nord for Oppkuven i Ringerike) natt til 6. september, har vi nå utvidet fellingsperioden fram til førstkommende onsdag 12. september kl. 12. Den økonomiske rammen for fellingsforsøket er utvidet.

Vedtaket er tilgjengelig for nedlastning på Miljøvedtaksregisteret.

Kontaktpersoner