Gjenværende kvoter for lisensfelling av ulv og jerv

Gjenværende kvote for lisensfelling av ulv er ett dyr felles for hele regionen. Gjenværende kvote for lisensfelling av jerv er to dyr felles for hele regionen.