Status på kartleggingen av skrantesjuke

Rein på vinterbeite
Rein på vinterbeite

Villreinjakta har nå pågått i noen uker, og over 1200 villrein er så langt testet for skrantesjuke.

Per 8. september er det kun funnet to positive tilfeller under villreinjakta i 2017. Begge tilfellene er villrein fra Nordfjella og i samme område (sone 1) der sjukdommen tidligere er påvist.

Miljødirektoratet har laget en oversikt over prøver tatt i de ulike villreinområdene.

Les mer på villrein.no eller i Hjorteviltportalen.