Invitasjon til skoleringssamling for PPT i Buskerud

Dato:
13. desember 09:30 - 14. desember 15:00
Sted:
Sundvolden hotell
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Ansatte i PPT i Buskerud og skoleeiere med ansvar for PPT.

Samlingen er den første av halv-årlige samlinger i skoleringen av PP-tjenesten i Buskerud. Mellom samlingene skal hvert PPT-kontor arbeide med nettkurset om skolemiljø og krenkelser. Neste samling 5.- 6. mars 2019, hvor vi allerede har avtale med Inger Bergkastet og Ingrid Grimsmo Jørgensen.

Bindende påmelding innen fredag 30. november 2018. Benytt påmeldingsskjema her: https://sceneproduksjoner.pameldingssystem.no/ppt-buskerud

Samlingen er gratis for ansatte i PPT i Buskerud og skoleeiere i Buskerud. For øvrige påmeldte vil vi i etterkant utfakturere kr 2.600,- per deltaker. 

Program

Dag 1. 

09.30 – 10.00 Kaffe/te og matbit 

10.00 – 12.30 Forventinger, innføring og eksempler på bruk av nettkurset v/Egil Hartberg, HINN

12.30 – 13.30 Lunsj 

13.30 – 17.00 «Harde nøtter og blinde flekker i skolemiljøarbeidet»  - Selma Lyng, NOVA 

19.00              Middag

 

 Dag 2. 

-       9.00     Frokost 

09.00 – 11.30 PPT som tydelig aktør v/ Lars Myhr, HINN/Sepu 

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 – 15.00 Hva gjør vi når vi kommer hjem? Prosess og faglige innspill   v/Egil Hartberg og Lars Myhr.

 

Dato:
13. desember 09:30 - 14. desember 15:00
Sted:
Sundvolden hotell
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Ansatte i PPT i Buskerud og skoleeiere med ansvar for PPT.