Invitasjon til fagdag for barnehagemyndigheten

Dato:
15. november 09:30 - 16:30
Sted:
Comfort Hotel Union Brygge
Ansvarlig:
Anne Hermansen
Målgruppe:
Barnehagemyndighetene i Buskerud

Invitasjon til fagdag for barnehagemyndighetene kommunene i Buskerud

Avrunding av implementeringsprosjektet for ny rammeplan i barnehagen.

Foreløpig program:
09.30: Kaffe/te - 1/2 rundstykke
10.00: Evaluering av implementering av ny rammeplan
12.00: Lunsj
13.00: Evaluering fortsetter..
           Hva vil det si å ha "tatt i bruk" ny rammeplan?
           Regional ordning for barnehage - kompetanse for framtidens barnehage
16.30: Slutt

16.30: Middag på Restaurant Slakt, Papirbredden 

Alle inviteres til felles middag etter samlingen.
Den enkelte dekker reiseutgifter.

Bindende påmelding innen: 5. november 2018

Dato:
15. november 09:30 - 16:30
Sted:
Comfort Hotel Union Brygge
Ansvarlig:
Anne Hermansen
Målgruppe:
Barnehagemyndighetene i Buskerud

Kontaktpersoner