Kurs- og konferansekalender

Fylkesmannen i Buskerud inviterer herved til sensorskolering i norskfor sensorer i grunnskolen og grunnskolen for voksne. Skoleringen er et tilbud for de som har takket ja til sensoroppdrag våren 2018.

 

Sensorskoleringen skal gi sensorene et faglig løft i elevvurdering og skal sikre kvaliteten på vurderingen av eksamensbesvarelser til elever i grunnskolen, elever grunnskolen for voksne og voksne privatister. Skoleringen tar utgangspunkt i vårens eksamen og er praktisk lagt opp med vurdering av reelle elevbesvarelser.

Vedlagt følger foreløpig program for dagen.

Kurs- og reiseutgifter dekkes av Fylkesmannen i Buskerud. Skolene/kommunene må selv dekke vikarutgifter.

Påmelding gjøres elektronisk på Fylkesmannens hjemmeside innen 15. mai 2018.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2018
15. nov 46 Anne Hermansen Invitasjon til fagdag for barnehagemyndigheten Comfort Hotel Union Brygge
26. nov 48 Ernæringsløft Buskerud - Frisklivssentralen i Modum Fagdag om ernæring til barn Modum Bad - Kildehuset
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Buskerud Fagkonferanse for ansatte i NAV Tyrifjord hotell
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Buskerud Levekår og barneperspektivet i NAV Tyrifjord hotell
27. nov 48 Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune Invitasjon til assistenter i barnehagene i Buskerud til å ta forberedelseskurs til fagbrev for barne- og ungdomsarbeider - 2018 Opus lokaler, bygg G, Betzy Kjelsbergs vei 280, 3028 Drammen
desember 2018
04. des - 05. des 49 Fylkesmannen i Buskerud Samling/lederforum for kommunene i Buskerud på barnehage- og skoleområdet Klækken hotell, Ringerike
13. des - 14. des 50 Fylkesmannen i Buskerud Invitasjon til skoleringssamling for PPT i Buskerud Sundvolden hotell
14. des 50 Fylkesmannen i Buskerud, NAPHA og Vestre Viken Fagdag for FACT-team i Hallingdalsregionen Torpomoen
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
15. nov Invitasjon til fagdag for barnehagemyndigheten
26. nov Fagdag om ernæring til barn
27. nov - 28. nov Fagkonferanse for ansatte i NAV
27. nov - 28. nov Levekår og barneperspektivet i NAV
27. nov Invitasjon til assistenter i barnehagene i Buskerud til å ta forberedelseskurs til fagbrev for barne- og ungdomsarbeider - 2018
04. des - 05. des Samling/lederforum for kommunene i Buskerud på barnehage- og skoleområdet
13. des - 14. des Invitasjon til skoleringssamling for PPT i Buskerud
14. des Fagdag for FACT-team i Hallingdalsregionen