Høringer/kunngjøringer

 

 

Frist Uke Høring
november 2018
20. nov 47 Kunngjøring av vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for ballastavfall på Grøslandmoen i Flå kommune
23. nov 47 Kunngjøring av vedtak om endret tillatelse for Lindum Egge deponi
26. nov 48 Høring av søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av masser ved Svene Pukkverk i Flesberg kommune
28. nov 48 Vedtak om avslag på søknad om utfylling og mudring i sjø
30. nov 48 Høring - Søknad om utslipp fra midlertidig anleggsarbeid (Bane NOR SF)
desember 2018
02. des 48 Kunngjøring av vedtak om endret tillatelse - Grønneflåta avfallsanlegg - Nore og Uvdal kommune
07. des 49 Høring - Søknad om tillatelse til utslipp av vaskevann fra tunneldrift
17. des 51 Høring - Søknad om utslipp fra midlertidig anleggsarbeid (Bane NOR SF - UDK 02)
Frist Høring
november 2018
20. nov Kunngjøring av vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for ballastavfall på Grøslandmoen i Flå kommune
23. nov Kunngjøring av vedtak om endret tillatelse for Lindum Egge deponi
26. nov Høring av søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av masser ved Svene Pukkverk i Flesberg kommune
28. nov Vedtak om avslag på søknad om utfylling og mudring i sjø
30. nov Høring - Søknad om utslipp fra midlertidig anleggsarbeid (Bane NOR SF)
desember 2018
02. des Kunngjøring av vedtak om endret tillatelse - Grønneflåta avfallsanlegg - Nore og Uvdal kommune
07. des Høring - Søknad om tillatelse til utslipp av vaskevann fra tunneldrift
17. des Høring - Søknad om utslipp fra midlertidig anleggsarbeid (Bane NOR SF - UDK 02)