Nå kommer kjernejournal til Buskerud

1. mars vil alle innbyggere i Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold samt Asker og Bærum få kjernejournal.

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger, og gjør dem tilgjengelig for både innbygger og helsepersonell.

Kjernejournalen skal sørge for at fastlegen, helsepersonell på sykehus, legevakten og spesialister får tilgang til lik og oppdatert informasjon om pasienten. I situasjoner hvor det haster, kan rask tilgang til opplysninger gi bedre behandling og i ytterste konsekvens redde liv.

For pasienten selv kan kjernejournal også bety bedre innsikt i hvilke legemidler han eller hun skal bruke, og at man kan legge inn egne registreringer om pårørende, sykehistorie eller andre forhold av betydning for behandlingen.

Et viktig formål med kjernejournal er å unngå feilbehandling som følge av manglende eller gale helseopplysninger.

Som innbygger finner du din kjernejournal ved å logge deg inn med din elektroniske ID på helsenorge.no. Alle innbyggere oppfordres til å gjøre seg kjent med sin kjernejournal, og legge inn relevante opplysninger. Se mer informasjon om kjernejournal, og hvordan du logger deg inn, ved å benytte lenkene i høyre meny.