Lisensfelling på jerv 2018 – 2019 i Vest-Agder og Aust-Agder

Mandag 10. september startet perioden for lisensfelling av jerv. Jakta varer frem til 15. februar 2019. I rovviltregion 1 (Vest-Agder) kan det felles totalt åtte jerv, mens det i region 2 (Aust-Agder) kan felles to jerv.

Rovviltnemnda i region 1 har vedtatt at åtte jerv kan felles under årets lisensjakt. Lisensjakta gjelder for hele regionen, det vil si fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt at to jerv kan felles under årets lisensjakt. Lisensjakta gjelder også her for hele regionen, det vil si fylkene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Irregulær avgang eller skadefelling i lisensperioden blir belastet lisenskvotene. Oppdatert informasjon om kvotene legges ut på tlf. 51 56 89 00 i region 1. Tilsvarende ligger informasjon om lisensfelling av jerv i region 2 på telefonsvareren 37 01 75 57.

Alle jegere plikter å holde seg orientert om gjenstående kvote ved å ringe informasjonstelefonen hver dag før jaktstart og mellom kl 14 og 15.

For å kunne delta i lisensfelling må du registrere deg som lisensjegar. Informasjon om korleis du registrerer deg som lisensjegar finn du her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Registrer-deg-som-lisensjeger/.

Dersom ein jerv blir felt eller skutt på, pliktar jegar straks å gje melding til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på tlf nr 409 16 574. Meld også straks frå til lokal rovviltkontakt, som vil kontrollere det felte dyret.

Infotelefon jerv Aust-Agder:
37 01 75 57

Infotelefon jerv Vest-Agder:
51 56 89 00

Vakttelefon rovvilt:  409 16 574
(meldinger på SMS sendes også til mobil: 957 29 269)