Foredrag fra fagdag om forurenset grunn 2018

Lydhøre deltakere på Fylkesmannens fagdag om forurensninger i 2018.
Lydhøre deltakere på Fylkesmannens fagdag om forurensninger i 2018. (Foto: Ildiko Nordensvan)

Fylkesmannen arrangerte fagdag om myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 2, massehåndtering og ny database Grunnforurensning 8. november 2018.

Flere eiendommer i Norge har høye konsentrasjoner av miljøgifter i jorda, ofte på grunn av gamle utslipp fra industri og gamle avfallsfyllinger. Forurensningsmyndighetenes mål er å både hindre grunnforurensning og å rydde opp i forurenset grunn. Målet er at spredning av miljøgifter blir stanset eller vesentlig redusert.

Kommunene har viktig oppgave innenfor dette området når det graves og bygges i forurenset grunn. Fylkesmannen arrangerte derfor fagdag for kommunale saksbehandlere på forurensningsområdet 8. november 2018.

Tema var myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 2, massehåndtering og ny database Grunnforurensning. Fagdagen avholdtes på Fylkeshuset i Kristiansand. Mange kommuner deltok.

Foredragene fra fagdagen finner du under:

1. Forurenset grunn i bygge –og gravesaker

2. Grunnforurensning – ny database

Kontaktpersoner