Utsatt frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det blir i 2018 mulig å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskudd og på regionale miljøtilskudd (RMP).

Landbruks- og matdepartementet vil vurdere mer fleksible frister fra 2019 og har derfor besluttet å gi utsatt frist i 2018.

Det elektroniske søknadssystemet for produksjonstilskudd vil ikke bli stengt for innsending av søknadens del 2 som planlagt etter 15. oktober. Det blir mulig å sende inn søknaden om tilskudd til dyr, arealer og avløsning m.m. fram til og med 29. oktober. 

I tillegg får de som hadde dyr 1. mars, men glemte å levere søknad innen 15. mars en ny sjanse. Disse kan levere søknadens del 1 på papir og sende kommuen. Søknadsskjema for del 1 finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet