Økt ramme til regionale miljøtiltak i jordbruket

Muntre rundballer.
Muntre rundballer. (Foto: Ellen Synnøve Eskeland / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Nytt i år er tilskudd til slått av bratt areal. Dessuten har vi fått et unntak i regelverket for 2018 for å øke grovfôrproduksjonen.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har fått rekordstor pott til Regionalt miljøtilskudd. Nyhet i år er at det blir innført tilskudd til slått av bratt areal (overflatedyrka og fulldyrka jord).

I tillegg er det i år åpnet for at det kan gis tilskudd til «ingen/utsatt jordarbeiding» selv om en høster og sår en ettervekst. Kravet er da at etterveksten må etableres innen 31. august. De som høster korn tidlig og sår en ettervekst, for eksempel raigras, kan i år få tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding i RMP. Det er da mulig å få en grovfôravling i løpet av høsten. Kravet er at etterveksten må sås innen 31. august, at den skal overvintre i stubb samt at etterveksten ikke kan være hovedvekst kommende år. Denne muligheten gjelder kun i år og er et tiltak for å øke grovfôrproduksjonen etter den alvorlige tørkesituasjonen vi har hatt.

Partene i årets jordbruksoppgjør var enige om at drift av bratt areal skal styrkes, og alle fylkene fikk øremerkede tilskudd til dette. Det gjelder slått av fulldyrka og overflatedyrka areal med hellingsgrad brattere enn 1:5 og 1:3. Denne delordningen innføres fra og med i år. Vi har fått kr 1 mill. til hvert av fylkene og kravet er at minst denne summen skal brukes på tiltaket.

Aust-Agder har i år fått en pott på kr 5,5 mill. som er en økning på kr 1,2 mill. fra i fjor. Vest-Agder har fått kr 9,2 mill. – en økning på kr 2,7 mill. i forhold til i fjor. Kr 1 mill. fra hver pott er øremerket tilskudd til slått av bratt areal.

Søknadsfristen er 15. oktober (som for produksjonstilskudd).

Kontaktpersoner