Autorisasjonskurs i plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer autorisasjonskurs februar–mai 2018 – Lyngdal, Søgne, Evje, Landvik og Holt.

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Kurs vinteren/våren 2018

Teorikurs – fornying, ev. nye:

 • tirsdag 27. februar KVS - Lyngdal, kl. 09–17 (7 t. + 1 t. eksamen)
 • mandag 5. og tirsdag 6. mars Søgne vgs., Søgnetunet 3, kl. 18–22 (begge dager)
 • torsdag 8. mars, Evje, kl. 9–17 (7 t. + 1 t. eksamen)
 • mandag 12. mars Nibio, Reddalsveien 215, Grimstad kl. 09–17 (7 t. + 1 t. eksamen)
 • torsdag 26. april, Tvedestrand og Åmli vgs., Holt, Landbrukskoleveien 25, kl. 09–17 (7 t. + 1 t. eksamen)

19. og 26. mars (kveld) arrangerer Aktivt Skogbruk fornyingskurs i Birkenes/Lillesand.

Praksidag – for deg som tar det for første gang

 • fredag 16. mars, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs., påmelding tlf. 38 05 47 14 eller 913 60 016
 • fredag 6. april, Søgne vgs. Denne arrangeres av Søgne vgs.
 • torsdag 3. mai på Tvedestrand vgs., Holt, Landbrukskoleveien 25, kl. 09–17 (7 t. + 1 t. eksamen)

23. og 24. april (kveld) og 30. april (dag) arrangerer Aktivt Skogbruk grunnkurs i Birkenes/Lillesand 

Pris:

 • Kursavgift per dag inkl. servering: Dagkurs pr dag: 1050,– for medlemmer i NLR Agder, 1250,– for ikke-medlemmer. Kveldskurs: Tillegg pr kurs: 350,–
 • Avgift til Fylkesmannen og Mattilsynet for å få beviset: 180,–
 • Boka Handtering og bruk av plantevernmidler, kr 425,–. Boka bestilles ved påmelding. Du kan også låne boka på kursdagen til kr 50,–.

Priseksempler:

 • Medlem som fornyer, låner bok og tar eksamen: kr 1230,–.
 • Ikke-medlem som tar det for første gang og er med på teorikurs på kvelden, kjøper bok: kr 3355,–.

Påmelding innen 7 dager før kursstart: 

Meld deg på her: https://agder.nlr.no/kurs/plantevernkurs/ 
eller ta kontakt med astrid.gissinger@nlr.no, tlf. 917 63 115. 

Hvem kan få autorisasjon?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler i yrket sitt, for eksempel bønder, gartnere, skogbrukere, ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kursstart. Det er kommunen som går god for om du har yrkesmessig behov for autorisasjon.

Kurs for første gang (nye)

Du kan være med på teorikurset, men det er ikke obligatorisk. Vi anbefaler kurset (7 timer). Du leser pensum hjemme. Praksisdagen er obligatorisk (7 timer). Deretter må du bestå eksamen, som tas i timen etter praksisdagen.

Fornying – du må ha et utskrevet bevis fra før

Du kan fornye sjøl om beviset har gått ut. 

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer teorikurs på 7 timer og eksamen, som tas i timen etter kurset.

Man kan også ta fornyingskurset på web: Se Mattilsynets nettsider.


Fylkesmannen har ansvar for at det blir avholdt eksamen i etterkant av kursene og for å godkjenne kursarrangører. Norsk landbruksrådgiving Agder, Aktivt Skogbruk, Søgne vgs. og Tvedestrand og Åmli vgs. er godkjente arrangører.

Aktivt Skogbruk arrangerer kurs i Birkenes/Lillesand i mars–april.