Regional samling forberedende voksenopplæring

Dato:
23. januar 10:00 - 24. januar 15:15
Sted:
Quality Hotel Residence Sandnes
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Rogaland og Kompetanse Norge
Målgruppe:
Lærere som deltar i forsøket. Rektor/ledelse og prosjektleder er også velkommen til å delta
Påmeldingsfrist:
14.12.2018 23:00:00

Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder arrangerer i samarbeid med Kompetanse Norge den årlige regionale samlingen for læresteder som deltar i forsøket med modulstrukturert opplæring på nivået under videregående opplæring.

Formålet med samlingen er å støtte forsøket gjennom å gi læreren gode verktøy til bruk i opplæringen. Første dag av samlingen vil omhandle lesing på tvers av fag. I tillegg vil det være et innlegg med praktiske øvelser om språkstimulerende arbeidsmåter. Dag 2 er satt av til vurdering, både vurdering for læring og vurdering av besvarelser fra eksempelprøven.

Reisekostnader og overnatting

Fylkesmannen dekker reise og overnatting fra dag 1 til dag 2 for deltakere fra Arendal, Mandal, Kvinesdal, Haugesund, Strand og Eigersund. Enkelte vil også ha behov for ekstra overnatting fra tirsdag 22. januar til kursstart onsdag 23. januar kl. 10. Fylkesmannen dekker overnatting fra tirsdagen dersom deltakere ikke har mulighet til å rekke frem til kursstart.

Reiseutgifter dekkes for billigste reisemåte. Bruk av privat bil må avklares på forhånd (avklares med Fylkesmannen i sitt fylke, se kontaktpersoner).

Reiseutgifter dekkes ikke ved sykdom eller forfall til samlingen. Ved avmelding etter frist eller ved uteblivelse fra kurset, vil lærestedet bli belastet de faktiske kostnadene for overnatting, dagpakke og middag. Vi gjør oppmerksom på at vikarutgifter ikke dekkes.

Voksenopplæringene skal sende samlet reiseregning til Fylkesmannen i Rogaland i etterkant av samlingen. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette.

Se program i høyremenyen. Velkommen!

 

Legg til i egen kalender
Dato:
23. januar 10:00 - 24. januar 15:15
Sted:
Quality Hotel Residence Sandnes
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkesmannen i Rogaland og Kompetanse Norge
Målgruppe:
Lærere som deltar i forsøket. Rektor/ledelse og prosjektleder er også velkommen til å delta
Påmeldingsfrist:
14.12.2018 23:00:00